Shadow Yoga Prelude & Asana 6 Week Course

Oct062011toNov102011

Map of Leichhardt, NSW
Where
220A Norton Street, Leichhardt, NSW, 2040, Australia
Show map
When
Thursday, 6 Oct 2011 to Thursday, 10 Nov 2011
Price
$110
Call
02 8230 0310
Website
www.hathayogadesha.com.au