Shadow Yoga Prelude & Asana 4 Week Course

Nov242011toDec152011

Map of Leichhardt, NSW
Where
220A Norton Street, Leichhardt, NSW, 2040, Australia
Show map
When
Thursday, 24 Nov 2011 to Thursday, 15 Dec 2011
Price
$75
Call
02 8230 0310
Website
www.hathayogadesha.com.au