Shadow Yoga Prelude 6 Week Course

Oct042011toNov082011

Map of Leichhardt, NSW
Where
220A Norton Street, Leichhardt, NSW, 2040, Australia
Show map
When
Tuesday, 4 Oct 2011 to Tuesday, 8 Nov 2011
Price
$110
Call
02 8230 0310
Website
www.hathayogadesha.com.au