Shadow Yoga Prelude 4 Week Course

Nov222011toDec132011

Map of Leichhardt, NSW
Where
220A Norton Street, Leichhardt, NSW, 2040, Australia
Show map
When
Tuesday, 22 Nov 2011 to Tuesday, 13 Dec 2011
Price
$75
Call
02 8230 0310
Website
www.hathayogadesha.com.au